Eerste ‘containerhuizen’ op Oosterenk

Het zijn er veertig en ze blijven zo’n tien jaar staan: deze week heeft deltaWonen de eerste tijdelijke huurwoningen geplaatst op bedrijventerrein Oosterenk in Zwolle. Het zijn ‘semipermanente units’ die als woning zijn ingericht. Be­doeld om de hoge nood op de hui­zenmarkt te lenigen. Denk aan sta­tushouders en anderen met een ur­gentieverklaring.

Containerwoningen, zou je ze kunnen noemen. Maar dat klinkt niet zo vriendelijk, vindt Susan van de Wijngaard van de woningcorpo­ratie. Het gaat om twee woonlagen. De units zijn van alle gemakken voorzien, inclusief keuken. De eerste staan er nu, de overige worden de komende twee woens­dagen gebracht en aangesloten. Het bouwperceel ligt aan de Dokter Eeftinck Schattenkerkweg. Delta­Wonen gaat ook het terrein nog wat aankleden, er komt bijvoor­beeld een binnentuin.

Criteria

Begin volgend jaar gaan de veertig woningen in de verhuur, vertelt Van de Wijngaard. Eerst wil delta­Wonen uitzoeken onder welke voorwaarden dat gebeurt. Die crite­ria staan nog niet vast. De gemeente en de woningcorpo­raties hebben de afspraak dat er tot en met 2019 zevenhonderd sociale huurwoningen bij komen. Daarom is het nodig dat er versneld extra woningen worden gebouwd of ge­plaatst, zegt Van de Wijngaard.

Scholtensteeg

Een van de andere locaties voor tij­delijke woningen is de Scholten­steeg, net buiten Stadshagen rich­ting ’s Heerenbroek. Het plan om hier ruim 100 tijdelijke huizen te bouwen doet veel stof opwaaien. Buurtbewoners vinden het een aantasting van het open landschap.

Te duur

Ook het voormalige waterschaps­kantoor aan de Dr. Van Thienen­weg was in beeld om verbouwd te worden tot wooneenheden. Eerder zou in dit pand een AZC komen maar dat bleek niet meer nodig. Een verbouwing tot tijdelijke wooneen­heden is te duur, stelt eigenaar Jan­sen Vastgoed. Plan is nu om het pand weer als kantoorruimte te verhuren.

Bron: De Stentor

Evenementen

  • Er staan geen evenementen agenda

Bedrijventerrein OVB