Opsporing verzocht: de politie wil úw camera

Inwoners van Gelderland en Overijssel melden massaal hun bewakingscamera aan bij de politie. Die hoopt daarmee makkelijker misdrijven op te lossen.

Bereidheid

De politie heeft geen verklaring voor de forse bijdrage die Overijssel en Gelderland leveren. De twee provincies zijn goed voor 25 procent van het totaal aantal camera’s dat bij de politie is aangemeld, terwijl het aantal inwoners slechts 18 procent van Nederland telt. ,,Het kan zijn dat er in beide provincies meer camera’s zijn, of dat de mensen hier meer bereid zijn dan elders in het land om ze bij ons te melden’’, zegt politiewoordvoerder Nicole Tameris. Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan.’’

In juni vorig jaar berichtte de Stentor dat landelijk zo’n 100.000 camera’s in beeld waren bij de politie. Inmiddels zijn dat er 160.000.

Binnen Overijssel en Gelderland zijn de verschillen groot. De meeste camera’s zijn te vinden in de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid (samen ruim 27.000). In Noord- en Oost-Gelderland (van Harderwijk tot Apeldoorn) zijn dat er 6.000. IJsselland (met Zwolle en Deventer als grootste plaatsen) is goed voor 2.450 camera’s.

Project Camera in Beeld moet de politie helpen misdrijven sneller op te lossen. Tameris verhaalt van een overval op een geldtransport. ,,Zo’n auto heeft GPS, we kunnen dus snel zien waar die heeft gereden. Op onze kaart waar al die camera’s op zijn vermeld, kunnen we bekijken bij wie we beelden op kunnen vragen.’’ De overvallers werden daardoor snel opgespoord en ingerekend.

Cijfers

Volgens cijfers van de politie die de Stentor opvroeg, zijn bijna 40.000 Overijsselse en Gelderse bewakingscamera’s geregistreerd. Dat is veel, maar ook die camera aan uw huis die nog niet bekend is bij de politie, zou Nicole Tameris graag ‘hebben’. ,,Benzinestations, winkelcentra; van die camera’s weten we het bestaan’’, zegt Tameris. Vooral die van gewone burgers wil de politie nog graag weten. En dan zeker die ene die niet aan de straatkant vol in het zicht hangt. ,,Want een overduidelijke camera heeft vaak al wel de belangstelling van de wijkagent getrokken’’, zegt Tameris. ,,Met de vraag of die al is aangemeld bij ons. En zo niet, of de bewoner dat wil overwegen.’’

Sinds vorig jaar bouwt Politie Nederland aan een overzicht van zo veel mogelijk bewakingscamera’s van professionele bedrijven en ‘gewone’ burgers. De meeste mensen die er eentje aan hun huis hebben gehangen, willen vooral hun eigen goederen beschermen. De auto op de oprit, wie staat er aan de deur? Veel bewakingscamera’s pikken een stukje van de stoep mee, of misschien zelfs wel van de straat. De politie legt op haar website uit wat wel en niet is toegestaan.

Valkuil

Volgens Tameris is een bekende valkuil dat mensen niet weten of de beelden worden opgeslagen. Komt de politie langs omdat een camera is aangemeld, blijkt dat videobeelden nooit zijn bewaard – of inmiddels overschreven. Dat laatste gebeurt nogal eens als bij een buurtonderzoek agenten horen dat iemand beelden heeft, weet Tameris.

Het grote aantal camera’s dat via de website www.politie.nl is aangemeld bij het project getuigt van de bereidheid van mensen om mee te doen, stelt Tameris. ,,Mensen zijn zeker geneigd mee te werken als je aan de deur klopt om beelden of als je bij een buurtonderzoek een camera ontdekt. Dan vraag je of je de beelden mag bekijken. Ik ben nog nooit weggestuurd.’’

Bron: De Stentor

Evenementen

  • Er staan geen evenementen agenda

Bedrijventerrein OVB