Vijf nieuwe plekken voor goedkope huurhuizen

Op nog eens vijf plekken wil de gemeente Zwolle tijdelijk goed­kope huurwoningen realiseren. Op die manier moet de acute woningnood op de goedkope huurmarkt verholpen worden. Op dit moment zijn er te weinig
betaalbare buizen voor vluchtelin­gen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en Zwollenaren die uit projecten van beschermd wonen komen.

Het is als een fles­senhals waar slechts druppelsge­wijs iemand uit weet te komen. Voor wethouder Nelleke Vedelaar eerder dit jaar al aanleiding om met spoed op zoek te gaan naar ge­schikte plekken in de stad.

Er ligt nu een lijst van zes locaties. Naast de hoek van bedrijventerrein Oosterenk/Kuyerhuislaan, waar in november veertig appartementen komen, zijn de Mimosastraat, Scholtensteeg, Veemarkt, Piloten­laan en Dokter van Thienenweg in beeld. Bij die laatste optie gaat het om het voormalig waterschapster­rein dat lange tijd de beoogde plek was voor een asielzoekerscentrum.

De gemeente maakte eerder al met de woningcorporaties de af­spraak dat er dit jaar honderd van dergelijke semipermanente wonin­gen gebouwd zouden worden. Nu mikt ze op tweehonderd. Dit aantal is realistisch als op alle voorgestelde plekken in de stad daadwerkelijk gebouwd wordt. Hierover worden gesprekken gevoerd met eigenaren, want in tegenstelling tot bouwloca­tie aan de rand van Oosterenk zijn de andere vijf gronden niet in bezit
van de gemeente.

Exploitatieduur

“De realisatie van semipermanente woningen voor een periode van tien jaar vraagt veel van de betrok­ken partijen, omdat er woningen gerealiseerd worden met een rela­tief korte exploitatieduur”, beseft Vedelaar. Zwolle kan hiervoor echter fi­nancieel bijspringen. Ze heeft van de provincie Overijssel een half miljoen euro gekregen om op korte termijn tijdelijke woonvormen voor statushouders te realiseren. De lokale overheid heeft eerder al een
miljoen gereserveerd voor de be­strijding van de woningnood met tijdelijke bouw.

Hiervan is 326.000 euro gebruikt voor het project van veertig appar­tementen op Oosterenk. Voor de vijf andere locaties wordt nu eerst aanspraak gemaakt op het provin­ciegeld.

Bron: De Stentor

Evenementen

  • Er staan geen evenementen agenda

Bedrijventerrein OVB