Over OVB

Onze ondernemersvereniging is actief op de bedrijventerreinen Oosterenk, Vrolijkheid, Berkum (OVB).

De OVB is opgericht op 6 juni 2002.
De OVB wil de belangen behartigen van de (ca. 75) leden, die in de regel op deze bedrijventerreinen zijn gevestigd. Vaak zijn dit collectieve belangen.

Het bestuur is op meerdere wijzen actief om daarmee de belangen van de bedrijven en instellingen op deze bedrijventerreinen te behartigen:

  • De ondernemersvereniging wil namens de leden (en eigenlijk ook alle bedrijven en instellingen) gesprekspartner zijn van de gemeente Zwolle.
  • De ondernemersvereniging is erg betrokken bij veiligheid, bereikbaarheid, vindbaarheid en parkeren en heeft daartoe enige projectgroepen geformeerd.
  • De ondernemersvereniging organiseert voor zijn leden ‘business to business’ activiteiten zoals ledenborrels, waar kennismaking en netwerken mogelijk is.
  • De ondernemersvereniging onderscheidt geografische gebieden, waardoor naast de algemene belangen er ook sprake is van specifieke belangenbehartiging per deelgebied. Daartoe zijn aparte overleggen gecreëerd.
  • De ondernemersvereniging OVB onderhoudt contacten met andere ondernemersverenigingen en organisaties die dezelfde doelen nastreven. Waar mogelijk kunnen we gezamenlijk optrekken.

Evenementen

  • Er staan geen evenementen agenda

Bedrijventerrein OVB